Regio 2014-2020

Diversificarea activitatii societatii 2D Barcode Solutions S.R.L prin achizitia de echipamente performante

2D BARDCODE SOLUTIONS S.R.L este Beneficiarul contractului de finanțare cu titlul “Diversificarea activitatii societatii 2D Bardcode Solutions S.R.L”, proiect ce se implementează în Municipiul Pitesti, Județul Arges.

Scopul proiectului este reprezentat de atingerea unui nivel tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea de active corporale, destinate să dezvolte activitatea curenta a societății, prin dotarea companiei cu tehnologie avansată si eficientă în scopul efectuării de produse tipărite care să adere pe substraturi diferite, pentru aplicații diferite.


Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunatatirea competitivității societății prin realizarea unei investiții inițiale legate de diversificarea producției unitatii existente atat prin diversificarea gamei de produse realizate, cu produse care nu au mai fost fabricate anterior în unitate, cat si prin extinderea capacității de producție existente prin cresterea volumului la cel puțin un produs, în domeniul de activitate identificat prin clasa CAEN 1812 – Alte activiti de tiparire n.c.a.


Obiective specifice:
• Diversificarea productiei unei unitati existente ce consta atât în extinderea capacitatii prin cresterea volumului cel putin unui produs, cât si în diversificarea productiei unitatii existente, prin produse care nu au mai fost fabricate anterior în unitate, în domeniul de activitate identificat prin clasa CAEN 1812 – Alte activitati de tiparire n.c.a, respectiv prin introducerea de noi categorii de materiale tiparite în portofoliul de produse al companiei. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie în domeniul activitatilor de tiparire, echipamente care vor permite dotarea societatii cu tehnologie de ultima generatie care sa o plaseze în topul companiilor producatoare de materiale tiparite la nivel local, dar si regional.
• Cresterea numarului mediu de salariati cu 4 fata de numarul mediu înregistrat la finalul exercitiului financiar 2016 (numar mediu – 22 angajati). Termenul de realizare îl reprezinta sfârsitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numarul mediu de salariati astfel atins (26) va fi mentinut pe toata perioada ramasa din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea platii finale în cadrul contractului de finantare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 4 persoane cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata, dintre care un loc de munca va fi ocupat de catre o persoana din categoria persoanelor defavorizate, în speta, o persoana care are vârsta peste 50 de ani sau care nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni, fara a limita însa accesul la angajare a persoanelor aflate în oricare dintre situatiile descrise in Ghidul Solicitantului cu privire la ”persoane din categorii defavorizate”.
• Cresterea eficientei energetice în spatiul de productie: obiectivul va fi îndeplinit prin achizitionarea de echipamente eficiente energetic, cu consum redus de energie, dar si prin eficientizarea iluminatului în spatiul de productie ca urmare a achizitionarii unui sistem de panouri fotovoltaice care utilizeaza surse alternative de energie (energia solara).


Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • Achiziționarea următoarelor echipamente tehnologice si active necorporale:
   Mașina pentru imprimare flexografică – 1 buc.
   Sistem digital imprimare cu cerneluri UV – 1 buc.
   Dozator cu mixare (dispenser) – 1 buc.
   Sistem tipar de proba – 1 buc.
   Fotospectometru – 1 buc.
   Software pentru stabilirea calitatii cernelii – 1 buc.
   Software sistem dozator – 1 buc.
   Banc de lucru – 2 buc.
   Presa balotat deseuri – 1 buc.
   Sistem de panouri fotovoltaice – 1 buc.
 • Obținerea unei capacități de producție de cca. 213.009 mii buc. materiale tipărite/an
 • Creșterea cifrei de afaceri cu 6,75% în termen de 2 ani de la finalizarea implementării proiectului
 • Creşterea calităţii materialelor tipărite în cadrul companiei ca urmare a achizitionarii noilor echipamente de imprimare (sistem digital de imprimare cu cerneluri UV; mașină pentru imprimare flexografică) a laboratorului de analize colormetrice și mixare cerneluri tipografice cat si a implementarii sistemului de certificare de proces
 • Scăderea costurilor de exploatare ca urmare a inovării de proces, prin achiziția de echipamente ce folosesc tehnologii noi, avansate, inovatoare;
 • Creșterea numărului mediu de salariați cu 4 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2016 (22 angajați). Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (26) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Se vor crea 4 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate în speță, o persoană care are vârsta peste 50 de ani sau care nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni, fără a limita însă accesul la angajare a persoanelor aflate în oricare dintre situațiile descrise in Ghidul Solicitantului cu privire la ”persoane din categorii defavorizate
 • Fabricarea unor produse competitive din punct de vedere al prețurilor ofertate, dar și din punct de vedere al calității net îmbunătățite a acestora.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv între data de 01.02.2017 și data de 31.01.2020.


Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.559.806,25 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.350.619,92 lei, unde 3.817.689,90 lei reprezintă finanțarea FEDR, iar suma de 673.709,98 lei reprezintă finanțarea din bugetul național.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro  |  https://www.facebook.com/inforegio.ro/

WhatsApp us